PRONESPA
 • English
 • Català
 • Castellano

Tractaments de Gasos

Les emissions de gasos industrials són de naturalesa molt variable i diversa. Per això, cada problema ha de ser estudiat de forma específica per determinar quin ha de ser el tractament més adequat.

El nostre equip d’enginyers i especialistes l’assessorarà, proposant sempre el sistema i la tecnologia més adequada en cada situació, amb l’objectiu de complir amb els requisits del client amb el mínim cost possible.

Disposem de diferents sistemes de rentats i depuració de gasos, el que ens permet en funció de la problemàtica de cada cas, aplicar el sistema o la combinació de sistemes mes adequats.

Alternatives Tècniques disponibles

 • Rentat de gasos per dil.lució física
 • Rentat de gasos per reacció química
 • Instal.lacions de seguretat (Cl2, SO2, NH3, productes altament tóxics)
 • Captació de pols per via humida (Venturi, torre multi-venturi)
 • Captació de pols per via seca (ciclons)
 • Separadors de gotes
 • Torres ciclòniques
 • Columnes de replè
 • Desorció o stripping
Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles
Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles

Tractaments de Superficies

Pronespa ha desenvolupat un ampli ventall de tecnologies de neteja, que serà seleccionada en funció de les condicions de la planxa original, la productivitat i les necessitats del producte final, principalment en continguts d’oli, òxids i impureses. Pronespa proposa als seus clients les solucions específiques a les seves necessitats, objectius i mitjans. Per això disposem d’una gran varietat de solucions tècniques per les diferents funcions de les línies, de manera que es puguin combinar per aconseguir un resultat òptim en relació a la inversió.

El disseny dels nostres rentats i desengreixats estan orientats a obtenir un alt rendiment, un baix cost d’explotació, una excel•lent qualitat dels productes processats, un índex baix d’avaries i facilitat de manteniment.

PRONESPA ofereix línies de neteja i desengreixat per bandes metàl•liques d’acer al carbó i alumini.

Alternatives Tècniques disponibles

 • Desengreixat amb sol.lució alcalina
 • Desengreixat amb sol.lució neutre
 • Desengreixat electrolític
 • Rentadores de querosè
 • Sistemas de desengreixat
  mitjançant aigua a pressió
Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles
Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles Alternatives Tècniques disponibles
® Copyright Pronespa S.L.  |  Avís legal      Disseny Web: