PRONESPA
  • English
  • Català
  • Castellano

Sistemes de Mescla

Sistemas de mescla en línia aptes per a qualsevol procediment, en el que es desenvolupi un producte uniforme. Acabat o semi-acabat, elaborat a partir de líquids, fluids viscosos, ingredients fràgils, espessos o corrosius.

El nostre equip d’enginyers ha dissenyat diferents models de venturis i mescladors estàtics aplicables a diferents camps:

Barreja de dos líquids solubles:

  • Dil.lució alcohol
  • Dil.lució amoníac
  • Dil.lució àcid clorhídric / fabricació de salfumant
  • Dil.lució hipoclorit sòdic / fabricació de lleixiu

Barreja de sòlids líquids solubles:

  • Carbonat de calç i lleixiu
  • Carbonat de bari i aigua

Sistemes d’Agitació

Agitació sense reductor PROAGIT

Especialment dissenyats per a la fabricació de detergents i rentavaixelles. No emulsionen aire amb el líquid, i com a conseqüència, no es necessari esperar varies hores per realitzar l’envasat, amb un estalvi tant de temps com de capacitat d’instal•lació per una mateixa producció diària.

L’agitació es produeix a alta velocitat 750-1500 rpm, i només es necessiten entre 1 i 3 hores per la fabricació d’una càrrega al reactor. Per a viscositats màximes de 3.000 cps.

Amb possibilitat de recobriments anticorrosius.

Agitació amb reductor

Agitadors de pala lenta a 50-70 rpm, amb longituds de canya fins a 5 metres d’alçada i sense suports al fons. Per productes de grans viscositats o quan es necessita una agitació violenta.

El nostre equip d’enginyers escollirà de tots els mètodes disponibles d’agitació el que més s’adapti a les necessitats del producte a fabricar, a partir de les seves propietats fisico-químiques.

Amb possibilitat de recobriments anticorrosius.

Sistemes de mescles i Agitació
® Copyright Pronespa S.L.  |  Avís legal      Disseny Web: