La present web, és propietat i està gestionada per PRONESPA, S.L.

Registre Mercantil tom 25.298. Foli 60. Full B-87.298.
Rasos de Peguera 2
P.I. Sant Isidre II
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
T. 93 874 11 00
F. 93 874 70 62 
info@pronespa.com
B-08700312

La totalitat d’aquesta web i els elements que l’acompanyen són propietat de PRONESPA, S.L. i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre forma de difusió no autoritzada expressament.
L’accés en aquesta web no atorga als usuaris drets, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts que es troba en la web.

D’acord amb la llei de protecció de dades personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir del correu electrònic entraran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de PRONESPA, S.L. que té com a finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l’empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d’accés i cancel·lació mitjançant una carta postal o correu electrònic.